Universitat Rovira i Virgili

AGORAge: Envellir en una comunitat cuidadora

 

 

       @COESOEU

AGORAge és un projecte que té per objectiu promoure un procés d'intervenció social dirigit a fomentar la inclusió al seu barri, de la gent gran que viu en residències i cohabitatges, concretament a la ciutat italiana de Treviso.

Com a punt de partida, el projecte pretén promoure la creació d’una comunitat veïnal basada en les relacions i accions d'ajuda i suport mutu, com a vehicle de responsabilitat recíproca i de seguretat social (Gilbert, 2000, 2009). Un element que exerceix un paper rellevant en afavorir el benestar psicològic de la persona. Per tant, es posarà èmfasi en els vincles per tal de crear una comunitat inclusiva i alhora, cuidadora

Al llarg del projecte, s’implicarà a la ciutadania (gent gran, professionals i informants del barri) en diverses activitats (enquestes, grups focals, entrevistes, tallers de cocreació) amb la finalitat de cocrear una caixa d'eines (toolkit) per implementar una comunitat cuidadora.

El producte final del projecte, la caixa d’eines, estarà disponible per als proveïdors de serveis de cura que vulguin fomentar la integració de la gent gran al barri, creant així una comunitat cuidadora. Al finalitzar, serà traduïda a diverses llengües (anglès, italià, castellà i català), per tal que l’experiència d’AGORAge pugui ser replicada en altres contextos. 


Treviso, Itàlia (Didier Descouens)

Pujar


 Contacte

  @AGORAgeproject

   Blog