Universitat Rovira i Virgili

Programa de Doctorat en Antropologia i Comunicació (DAC)

L'objectiu general del programa és oferir una especialització intensiva en relació als conceptes teòrics i metodològics dels camps de l'antropologia i la comunicació. En aquesta línia, temes com la transnacionalitat, el gènere, la salut, el risc o els moviments socials han estat, són i seran abordats des de perspectives multidisciplinàries. El programa ofereix les especialitzacions en Antropologia i en Comunicació. La confluència de metodologies (etnografia, cinematografia, videografia i fonografia) i d'aproximacions teòriques pròpies de cada disciplina, ofereix un valor afegit a aquest programa de doctorat.

Aquest programa és el resultat de la fusió i integració del nostre Doctorat en Antropologia i el Doctorat en Comunicació del Departament d'Estudis de Comunicació. Respon a una doble inquietud: pretén una millora científic-acadèmica dels programes existents i, d'altra banda, evoca l'evolució cap a un camp de recerca interdisciplinària que fa uns anys semblava impensable. Així, reformulant un mapa clàssic, tancat i compartimentat, de disciplines i subdisciplines, el nou programa de Doctorat en Antropologia i Comunicació inicia un procés a curt, mitjà i llarg termini que explora les interseccions, cada vegada més evidents, que es produeixen en les línies de recerca dels investigadors i investigadores dels dos departaments.

Pujar

PROPERES ACTIVITATS FORMATIVES

PER AJUTS PROPIS DEL DAC ENTRA AL CAMPUS VIRTUAL

Contacte: Dr. Jordi Roca (Coordinador(ELIMINAR))