Universitat Rovira i Virgili

Coneix l'equip de professionals del Departament

El Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social està format per un equip de professionals amb una àmplia experiència en els camps de la docència i la investigació. La diversitat de trajectòries i especialitzacions dels seus membres permet oferir un catàleg d'estudis de qualitat i assumir nous reptes en els àmbits de la recerca i la transferència, amb el suport d'un equip tècnic també excel·lent.

Personal Docent i Investigador (PDI)

Personal d'Administració i Serveis (PAS)