Universitat Rovira i Virgili

La revista Arxiu d'Etnografia de Catalunya

La revista Arxiu d'Etnografia de Catalunya és una publicació vinculada al Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social de la URV des de l'any 1982 que, després de 10 números, va sortir per darrera vegada el 1999. El 2011 es va recuperar la capçalera clàssica, que ha estat fonamental a l'antropologia catalana, a través de la gestió que de l'ITA: Associació d'Antropologia i en la que participen tots els membres i alumnes del Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social, mitjançant una nova versió digital i amb els següents objectius:

Esdevenir una publicació acadèmica electrònica que promogui la investigació antropològica de base en un sentit teòric i metodològic, ampli i plural. 

Publicar articles, ressenyes, entrevistes i altres materials preferentment d'estudiants i del grup de recerca del DAFITS, tot i que també estarà oberta a altres propostes. 

Donar a conèixer les recerques inèdites i els resultats parcials dels projectes d'aquells estudiants que estiguin fent la tesi doctoral inscrita al Departament.

Donar a conèixer puntualment les recerques que duen a terme els membres del Grup de Recerca del DAFITS (Grup d'Investigacions en Antropologia i Grup d'Antropologia Social) 

Esdevenir un òrgan d'expressió propi per a una tasca d'investigació col·lectiva, plantejada a mig i llarg termini.

Normes de publicació de l'Arxiu d'Etnografia de Catalunya.