Universitat Rovira i Virgili

Grau d’Antropologia i Evolució Humana (URV-UOC)

El Grau d'Antropologia i Evolució Humana, impartit conjuntament entre la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat Oberta de Catalunya, s'orienta a formar estudiants en el camp de l'antropologia en els seus dos vessants principals: el sociocultural i l'evolució humana. S'ofereix en una doble modalitat: virtual i semipresencial. La modalitat virtual assegura l'estudiant la possibilitat de cursar tot el grau a distància utilitzant el Campus Virtual de la UOC. La modalitat semipresencial combina l'ensenyament virtual amb sessions presencials de determinades assignatures al Campus Catalunya de la URV.

Aquest grau interuniversitari està pensat per a estudiants amb inquietuds de formació en el camp de l'antropologia, i interessats en obtenir una capacitació en coneixement i reconeixement de la diversitat sociocultural, en clau local, evolutiva i comparativa. El currículum formatiu contempla una visió holística de l'ésser humà, incorporant les aportacions de diverses ciències naturals, humanes i socials en l'estudi dels orígens de la humanitat, la variabilitat humana i els comportaments socials a través del temps i l'espai. Amb això, es reprèn una concepció àmplia de l'antropologia que s'ha desenvolupat especialment en els països d'influència anglosaxona i a Amèrica Llatina. En aquest sentit, es tracta d'una formació pionera ja què esdevé el primer grau impartit a l'Espanya que permet adquirir coneixements sobre i des de totes les dimensions de l'ésser humà.

Aquesta titulació neix com una opció formativa innovadora per als estudiants que estiguin interessats en l'estudi de la diversitat cultural, el patrimoni arqueològic, la cooperació, l'adaptabilitat de les formes culturals i l'evolució humana. Té la clara vocació de projectar-se en camps professionals diversos i estretament relacionats amb el món en què vivim, com ara: l'educació, la salut i la sanitat; les agències de cooperació internacional; les institucions museístiques, culturals, socials, jurídiques i altres institucions de recerca; el món de la gestió cultural i el turisme; els mitjans de comunicació i les noves tecnologies o els àmbits relacionats amb la creació i la innovació.

Contacte Dra. Yolanda Bodoque Puerta(ELIMINAR)  (coordinadora)