Universitat Rovira i Virgili

La recerca al Departament

La producció científica dels membres del deparament ha permès consolidar unes sòlides línies de recerca, dotant-lo d'una visibilitat internacional contrastada.

La recerca del Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social gira entorn al Grup d'Antropologia Social, com a equip de recerca de llarga trajectòria, que es va constituïr a la dècada dels anys 80, i que des de llavors ha anat renovant-se generacionalment. S'han dirigit recerques a nivell territorial, nacional i internacional, sobre temàtiques vinculades tant a l'antropologia com a la intervenció social.  Els seus membres també han participat en d'altres activitats acadèmiques, organitzades en la Universitat Rovira i Virgili o en d'altres universitats nacionals i internacionals.

Pel que fa a l'activitat de recerca, cal destacar el reconeixement del Grup d'Antropologia Social com a grup de recerca reconegut i finançat per la Generalitat de Catalunya des de l'inici de les convocatòries (2001), obtenint diversos projectes de recerca competitius. A més a més, és un dels departaments amb més doctorands matriculats de l'Estat Espanyol.


Pujar