Universitat Rovira i Virgili

La recerca en el Dafits

La producció científica dels membres del deparament ha permès consolidar unes sòlides línies de recerca,  dotant-lo d'una visibilitat internacional contrastada.

La recerca del Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social gira entorn al Grup d'Antropologia Social, com a equip de recerca de llarga trajectòria, que es va constituïr a la dècada dels anys 80, i que des de llavors ha anat renovant-se generacionalment. S'han dirigit recercas a nivel territorial, nacional i internacional, sobre temàtiques vinculades tant a l'antropologia com a la intervenció social.  Els seus membres també han participat en d'altres activitats acadèmiques, organitzades en la Universitat Rovira i Virgili o en d'altres universitats nacionals i internacionals.

Pel que fa a l'activitat de recerca, cal destacar el reconeixement del Grup d'Antropologia Social com a grup de recerca reconegut i finançat per la Generalitat de Catalunya des de l'inici de les convocatòries (2001), obtenint diversos projectes de recerca competitius. A més a més és un dels departaments amb més doctorands matriculats de l'Estat Espanyol.

En el darrer quinquenni, el Grup d'Antropologia Social ha participat en l'organització d'un congrès mundial en Antropologia Mèdica (2013) i del congrés de la Federació d'Associacions d'Antropologia de l'Estat Espanyol (2014). En el període 2017-2019 s'organitzaran: una Jornada sobre desigualtat de gènere, el Congrés de Medical Anthropology at home i unes Jornades sobre precarietat i inseguretat alimentària.

Pujar