Universitat Rovira i Virgili

Benvinguts al Departament

El Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social és un dels més antics de la Universitat Rovira i Virgili. Des dels anys 80, i fins la creació de la URV, un petit grup d'antropòlegs van desenvolupar la disciplina sota les Dependències universitàries de la UB a Tarragona. Ja amb la creació de la nostra universitat, el curs 1992/1993 es va constituir el Departament d'Antropologia i Filosofia que, finalment, va esdevenir el Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social el curs 2001/2002.

Actualment, el Departament té una intensa activitat investigadora i docent, amb vuit programes formatius en actiu. L'activitat de recerca es concentra en el Grup de Recerca en Antropologia Social (2017 SGR 0023), que ha obtingut el reconeixement i finançament de l'AGAUR des de la seva primera convocatòria d'ajuts (2001) i que compta amb més d'una trentena d'investigadors, col·laboradors i investigadors en formació.

Més d'una trentena de professors i investigadors treballem l'antropologia i la intervenció social amb vuit programes formatius i un grup de recerca reconegut des de 2001.