Universitat Rovira i Virgili

Màster en Antropologia Mèdica i Salut Global

Aquest màster és la continuïtat del Màster interuniversitari que es realitzava fins al curs 2019/20 i es tracta d'una proposta singular a Europa i Amèrica Llatina per la temàtica que tracta, així com la qualitat dels seus docents i de les recerques que es duen a terme.

Té l’objectiu de proporcionar a l’estudiantat una base sòlida en teories, tècniques i metodologies en antropologia mèdica perquè, en finalitzar, estiguin preparats per traduir problemes socials en preguntes de recerca antropològica, i per transformar aquestes investigacions en polítiques pràctiques, de manera que contribueixin a crear innovacions socials i trobar nous models d'intervenció sanitària.

El màster té una durada de 18 mesos (90 ECTS) i s'imparteix en modalitat viritual. La formació empra les llengües anglesa, castellana i catalana.

Des del curs 2020/21 el Màster es cursa íntegrament en format virtual


Consulteu tota la informació detallada del màster a la pàgina oficial de la Universitat Rovira i Virgili.

Enllaços relacionats:

Contacte:

Dr. Martín Correa-Urquiza

Coordinador(ELIMINAR)