Universitat Rovira i Virgili

Cursos de postgrau de la Fundació URV amb participació del Departament

Salut Mental Col·lectiva: Dispositius i eines per a l'elaboració de processos participatius en salut mental, UOC-URV

    750h (30 ECTS), on-line web

Diploma de Postgrau en Mediació

    380h (30 ECTS), semipresencial web

Diploma de Postgrau en Salut Mental Col·lectiva

    300h (30 ECTS), semipresencial web

Ciutadania i participació en salut mental, UOC-URV

    250h (10 ECTS), on-line  web

Ràdio La Colifata i el treball des de l'àmbit de les arts i la salut mental col·lectiva

    80h (8 ECTS), semipresencial web

Adolescència, joventut i salut mental col·lectiva

    30h (3 ECTS), semipresencial web

Experiències innovadores en l'àmbit de la salut mental

    40h (4 ECTS), semipresencial web