Universitat Rovira i Virgili

Màster en Innovació en la intervenció social i educativa

“Un màster per saber afrontar els canvis emergents que afecten a la societat” entrevista amb la coordinadora del máster

L'objectiu d'aquest màster és formar especialistes en metodologies d'intervenció social i educativa innovadores per a l'acompanyament de persones, grups i comunitats en processos de canvi.

Amb la col·laboració del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya i Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya. Es tracta d'un màster de 60 crèdits, que es pot cursar en un any o parcialment en dos. A partir del curs 2020-21 es oferirà una doble modalitat: totalment virtual i semipresencial (una vegada el mes). El Màster s'adreça a titulats universitaris en Pedagogia, Treball Social, Educació Social, Infermeria, Sociologia, Psicologia, Educació infantil i primària, Antropologia i en àmbits afins.


“Considero que ha sido especialmente gratificante poder conocer diferentes formas de intervenir y/o llevar a cabo un proyecto innovador en la sociedad actual. A demás el hecho de poder disponer de la explicación, en primera persona, de diferentes profesionales del ámbito socioeducativo ha sido muy enriquecedor.” (Educadora social, estudiant del màster)

”Lo que más valoro del master es su dinámica, su estructura que se entrelaza todo para encontrar sentido a la intervención social y educativa desde procesos de innovación, algunos aportados por el master otros fomentados para la creación.” (Metge, estudiant del màster)

Enllaços relacionats:

Contacte: Dra. Eva Zafra ((ELIMINAR)Coordinadora)