Universitat Rovira i Virgili

Grup de recerca en Antropologia Social (GAS)

Com a resultat de la qualitat i intensitat d'aquesta producció científica, el Grup d'Antropologia Social ha estat reconegut com a grup de recerca consolidat i finançat, des de l'inici de les convocatòries per part de la Generalitat de Catalunya.

Al Grup d'Antropologia Social, des de fa més de 30 anys, analitzem críticament i reflexivament les transformacions socials i culturals, fent èmfasi en les mobilitats, els models de gènere, els processos de salut i malaltia, les complexitats identiràries i les polítiques d’intervenció. 

El nostre pla actual es titula "Les persones davant els nous escenaris de desigualtat: reptes per a una societat global sostenible i inclusiva" i és el que orienta la nostra recerca en el període 2022-2024. En aquests anys ens centrarem en l'anàlisi dels processos implicats en la creixent desigualtat social i en la interpretació de fenòmens socials vinculats a la incertesa i a la fragilitat i de les societats actuals. Ens proposem augmentar el lideratge de nous projectes, la transferència de coneixement i l'impacte social de la recerca fent èmfasi en la caracterització dels processos esmentats, i també fent propostes per millorar les polítiques en matèria de salut, cura, dependència, gènere, pluralisme religiós, identitats i estrangeria.

Les tres línies de recerca del Grup d'Antropologia Social en aquest trienni són:

Desigualtats, cura i intervenció social

Salut global i pluralisme assistencial

Societats urbanes i identitats

Aquestes línies de recerca es complementen amb tres eixos de treball transversals als diferents àmbits d'estudi desenvolupats al llarg de diverses dècades: el gènere, les metodologies qualitatives i la participació social.

En l'actualitat el Grup de Recerca d'Antropologia Social està compost per més de 40 persones investigadores i guarda un equilibri de gènere pràcticament paritari. 

El nostre pla està elaborat per treballar amb sinèrgia en dues agendes polítiques internacionals clau a nivell de recerca. D'una banda, amb els amb els plantejaments estratègics del Pilar II (Desafiaments Globals) del programa Horitzó Europa de la Comissió Europea que promou la recerca orientada a respondre als reptes socials globals (salut, cultura i societats inclusives, alimentació -entre altres-). I de l'altra, en concordança amb els Objectius del Desenvolupament Sostenible de l'ONU per al 2030, fent èmfasi amb els objectius que versen sobre la reducció de la desigualtat en i entre països; l'assoliment de la igualtat de gènere; l'eradicació de la pobresa, i la garantia i promoció de la salut i el benestar.

Aquesta estratègia de recerca és fruït d'un llarg i progressiu procés de formació del grup, que té com a base l'activitat formadora del nucli inicial del professorat que va constituir el Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social fa cinquanta anys a la Universitat Rovira i Virgili. La trajectòria investigadora és, per tant, de llarg recorregut i ha suposat una tasca doble: la de diferenciar i especialitzar en àmbits de recerca específics i, al mateix temps, entrellaçar i combinar les línies de recerca en projectes marc d'ampli abast, i en projectes sectorials. 

Pujar

Pujar