Universitat Rovira i Virgili

Grup de recerca en Antropologia Social (GAS)

Com a resultat de la qualitat i intensitat d'aquesta producció científica, el Grup d'Antropologia Social ha estat reconegut com a grup de recerca consolidat i finançat, des de l'inici de les convocatòries per part de la Generalitat de Catalunya.

Al Grup d'Antropologia Social, des de fa més de 25 anys, analitzem críticament i reflexivament les diverses formes d'organització social, els canvis en els estils de vida i  l'estructura familiar, els models de gènere i les polítiques socials i sanitàries.

En l'actualitat el Grup de Recerca d'Antropologia Social està compost per més de 30 persones investigadores i guarda un equilibri de gènere pràcticament paritari. El nostre projecte actual es titula "Societats inclusives i benestar: nous reptes per a la diversitat cultural, la intervenció social i les polítiques en salut" i és el que orienta la nostra recerca durant tres anys. D'acord amb els plantejaments estratègics del Pilar III (Reptes Socials) del programa Horitzó 2020 de la Comissió Europea, d'una banda, proposem analitzar els processos implicats en la creixent desigualtat amb l'objectiu de caracteritzar-ne les causes i conseqüències i fer propostes innovadores per orientar el desenvolupament de polítiques més efectives en matèria d'immigració, gènere, cura i salut. Per l'altra, volem donar compte de fenòmens que emergeixen lligats a la flexibilitat, la improvisació i la incertesa pròpies de les societats líquides, com ara les identitats hibrides, els activismes sociopolítics i les bio-socialitats.

L'estratègia de recerca que es presenta per als propers tres anys és fruït d'un llarg i progressiu procés de formació del grup, que té com a base l'activitat formadora del nucli inicial de professors que van constituir el Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social ara fa més de quatre dècades a la Universitat Rovira i Virgili. La trajectòria investigadora és, per tant, de llarg recorregut i ha suposat una tasca doble: la de diferenciar i especialitzar en àmbits de recerca específics i, al mateix temps, entrellaçar i combinar les línies de recerca en projectes marc d'ampli abast, i en projectes sectorials.

Hi ha tres eixos de treball transversals als diferents àmbits d'estudi: el gènere, les migracions i la metodologia qualitativa. Aquestos s'emmarquen en quatre línies de recerca al voltant dels Espais i Mobilitats, la Salut, les Identitats i la Intervenció Social.

Pujar