Universitat Rovira i Virgili

Màster en Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social

Aquest màster capacita els estudiants per comprendre i analitzar els diversos fenòmens relacionats amb la vida social i cultural pròpia de la societat urbana, i intervenir en el context de la pluralitat, les dinàmiques i les transformacions constants, incidint sobretot en les migracions i les situacions de diversitat cultural. El nucli teòric i metodològic principal procedeix de l'antropologia social i el treball social. L'orientació del màster és interdisciplinària i compta amb l'Acreditació del Ministeri d'Educació, Cultura i Sports.

La modalitat de formació és semipresencial i online, amb una durada de 90 crèdits distribuïts en tres quadrimestres (un any i mig). L’alumnat tindrà accés a la plataforma Moodle mitjançant la qual s’organitzaran les aules virtuals, es mantindrá el contacte amb el professorat i s’accedirà als materials docents de les assignatures de manera flexible i directa. Les classes presencials s’imparteixen en sessions de quatre hores dilluns, dimarts i dimecres (tarda).

L'assoliment del màster permet l'accés al programa de Doctorat en Antropologia i Comunicació, impartit conjuntament entre el Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social, i el Departament d'Estudis de Comunicació, de la URV.

Els àmbits d'interès d'aquest màster són els entorns socials urbans, les migracions, la diversitat cultural i la intervenció social. En un context de crisi i augment de la desigualtat i l'exclusió social, es requereixen professionals capacitats per analitzar, planificar i intervenir sobre els canviants escenaris socials.

El màster està dirigit a estudiants amb una formació en les ciències humanes i socials (antropologia, treball social, sociologia, ciència política, geografia, història, educació social, etc.) i a persones amb un perfil de formació en arquitectura i urbanisme que estiguin interessades a formar-se en els estudis urbans de caire social i humanístic.

Pujar

Contacte

  (ELIMINAR)Dr. Jordi Moreras Palenzuela(ELIMINAR) (Coordinador MAUMIS)