Universitat Rovira i Virgili

Principals activitats acadèmiques

Aquí podeu consultar les principals activitats realitzades els últims anys.

El Departament sempre ha estat compromès amb la societat mitjançant diverses activitats acadèmiques de transferència. Des de fa 25 anys ve realitzant jornades acadèmiques, simpòsiums, congressos, conferències, seminaris, tant nacionals com internacionals. Els actes més recents es poden veure a les notícies d'aquesta web.

Són activitats obertes a la ciutadania que aborden diverses temàtiques socials actuals i d'interès públic, vinculades a les nostres àrees de coneixement (antropologia, filosofia i treball social). Generalment, comptem amb la participació d'experts acadèmics nacionals i internacionals. Aquí s'inclouen també els congressos, seminaris, conferències i altres actes.