Universitat Rovira i Virgili

Arxiu d'Etnografia de Catalunya

És una iniciativa del Departament que data de 1977. Recopila treballs etnogràfics, guies de treball i altres materials i recursos relacionats amb la recerca, tant d'estudiants dels programes del Departament, com dels seus membres investigadors i externs. Compta amb un catàleg informatitzat i un ampli espai de consulta que permet, a més, realitzar altres activitats de transferència, com presentacions o conferències. La documentació de l'Arxiu d'Etnografia de Catalunya està organitzada en tres blocs:

Els treballs d'investigació, estudis o buidatges documentals.

Guies de treball, models d'enquesta, impresos de fitxes i, en general, tot tipus de material o instruments per a la investigació.

Materials gràfics: fotografies, diapositives, plànols i mapes.

Tots els documents van ser buidats seguint un model de fitxa informatitzada que conté dues parts ben diferenciades: una part descriptiva de la qual formen part aquells camps que descriuen i ubiquen físicament el document (número de registre, número d'arxivador i grup temàtic) i una part analítica que és pròpiament un buidatge del document (títol, autor, material d'acompanyament i àmbit geogràfic). Es pot fer la cerca dels documents en línia tot i que la seva consulta física de moment segueix restringida al públic en general i només es permesa als investigadors que així ho sol·licitin.