Universitat Rovira i Virgili

Menjar importa. Els desafiaments d'una alimentació inclusiva, saludable i sostenible per a un millor envelliment

Fitxa Tècnica

Nom del Projecte: Menjar Importa

Referència: PID2019-104253RB-C21

Convocatòria: PROGRAMA ESTATAL DE I+D+i ORIENTADA A LOS RETOS DE LA SOCIEDAD. Ministerio de Ciencia e Innovación

Investigadora Principal: Dra. Mabel Gracia-Arnaiz (URV, subproyecto 1) y Dra. Cristina Larrea-Killinger (UB, subprojecte 2)

Període:1/06/2020 - 31/05/2024

Projectes vinculats: La precarización de la vida cotidiana i Vegies x Elderly

L'objectiu fonamental d'aquest projecte és respondre als reptes a què s'enfronta la societat espanyola i les seves institucions davant la necessitat d'assolir una alimentació més justa, saludable i sostenible. I aconseguir-ho  en un context que dista de ser política i socioeconòmicament estable, i on la precarització ha tingut repercussions en l'increment de la desigualtat social i en l'empitjorament de les condicions de vida de les persones més vulnerables. Aquesta investigació pretén contribuir a transformar les polítiques socials i econòmiques per abordar l'envelliment i el canvi demogràfic, l'exclusió social i la pobresa i, al seu torn, promoure estils de vida saludables i sostenibles. S'examinaran els diferents programes i accions dirigides als majors i implementades per les administracions que han subscrit els objectius de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible principalment a Catalunya, València i Andalusia.

L'objectiu dels dos subprojectes que conformen aquesta investigació és descobrir els problemes de (in) seguretat alimentària que, donat que afecten a la gent gran, cal resoldre de manera urgent.

Ens proposem orientar les polítiques de les administracions que avui discuteixen i implementen mesures per respondre al repte d'assolir una alimentació saludable i sostenible per a tothom en cada moment.

Contacte: Dra. Mabel Gracia(ELIMINAR) 

L'abordatge de la (in) seguretat alimentària entre la gent gran es concebe des d'una perspectiva holística i comparativa, tenint en compte les dimensions de gènere i classe social.