Universitat Rovira i Virgili

Treball de camp

El projecte de recerca Menjar importa ha finalitzat el treball de camp a Andalusia, Catalunya i la Comunitat Valenciana. Aquest treball va tenir lloc entre els mesos de juny i novembre de 2021 i va comptar amb la participació d'al voltant de 20 persones entre investigadors i personal de suport.


El treball de camp va consistir en la realització d'estades de recerca en diferents barris i municipis d'aquestes tres comunitats autònomes per part d'equips de treball territorials. Al llarg de les estades en el terreny, cada equip va realitzar entrevistes a gent gran, recollint els seus diaris d'alimentació al llarg de cinc dies. Això es va complementar amb històries de vida a persones majors de 65 anys. Per a indagar en la situació de la població major des d'altres perspectives, es van realitzar entrevistes a informants clau (experts, professionals del camp social i sanitari, entitats i activistes) i es van organitzar grups de discussió.

L'elecció dels barris i municipis on desenvolupem el treball de camp es fa tenint en compte els objectius de recerca i criteris d'heterogeneïtat sobre la base de característiques socials, demogràfiques i ambientals.

Foto: Banc d' Aliments de Granada (Andalusia)

Foto: Arnes, Terra Alta (Catalunya)


Foto: Nevera d'una dona de Granada (Andalusia).