Universitat Rovira i Virgili

URV-ISRAA SoCaTel Twinning

Fitxa Tècnica

Nom del Projecte: URV-ISRAA SoCaTel Twinning

Referència:826353

Finançat: Digital Health Europe SC1-HCC-05-2018

Investigadora Principal: Dra. Blanca Deusdad Ayala

Període: 01/09/2020 - 30/04/2021

Projectes vinculats: SoCaTEL. Co-creating for a better life

L'objectiu del Twinning és l'adopció de la plataforma SoCaTel per part de l'Instituto per Servizi di Ricovero e Assitenza agli Anziani (ISRAA) situat a la regió italiana del Vèneto. En particular, la plataforma ajudará a implementar i cocrear serveis de cura per a persones grans en el context de COVID-19.

SoCaTel és una plataforma de cocreació digital finalitzada per a la creació i disseny de serveis públics destinats a gent a través de la participació ciutadana. S'ha desenvolupat en el marc d'un projecte europeu H2020 (769975) dirigit per la URV i coordinat per la Professora del Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social, Blanca Deusdad i que compta amb la investigadora Dra. Isabella Riccò.

Vídeo promocional que explica l’adopció de SoCaTel per part d’ISRAA: 

Investigadors (equip URV): Blanca Deusdad i Isabella Riccò

Altres investigadores participants: Oscar Zanutto, Adele de Stefani i Luca Palma

Entitats i institucions implicades: URV, ISRAA (Treviso-Italy) i DHEx