Universitat Rovira i Virgili

Membres de l'equip (URV)

Equip d’investigació  

Pujar

Equip de treball

Pujar

Altres investigadores participants:

 Sílvia Bofill Poch, Jessica Castillo Santillán, Pol Antunez Nart, Maria Victoria Forns Fernández

Pujar