Universitat Rovira i Virgili

Cap a un arxiu de la memòria històrica de les lluites i reivindicacions socials del moviment "boig" - Part 2

PART 2

El projecte es planteja com una continuïtat i ampliació del projecte iniciat al 2021-22 i busca contribuir a la recuperació del patrimoni immaterial vinculat a les lluites socials i el moviment associatiu de persones amb diagnòstics en l'àmbit de la salut mental a Catalunya.

Un arxiu que reuneixi testimonis, imatges, documents audiovisuals, arxius sonors, etc. relatius a l'anomenat "moviment boig". 

El projecte s'emmarca en la línia dels "mad studies" que busquen generar espais de reconeixement i visibilització de les lluites socials en aquest àmbit a partir de les aportacions i reflexions de les pròpies persones protagonistes.

L’objectiu és contribuir a la creació d'un primer arxiu històric que permeti dimensionar i reconèixer les trajectòries, obstacles, tensions, assoliments i horitzons possibles del moviment.

Una primera fase/part d’aquest projecte va començar a fer-se efectiva amb 16 entrevistes en profunditat realitzades durant 2022 a Catalunya, i una aproximació etnogràfica a les principals entitats i col·lectius en primera persona. En aquesta nova etapa proposem la realització d’una segona fase d'aprofundiment centrada en la realització de noves entrevistes, grups focals i l'anàlisi de la informació obtinguda a la comarca del Barcelonès, on es concentren la major part de les entitats lligades al moviment.