Universitat Rovira i Virgili

Ràdio Nikosia

Impacte

            

Ràdio Nikosia és una experiència vinculada a un procés continuat de recerca/acció en l'àmbit de l'Antropologia de la salut. Un espai de co-teorització, anàlisis i visibilització de les problemàtiques associades al sofriment psíquic i social.

L'experiència de Nikosia és fruit d'un procés de col·laboració continuada entre l'investigador principal i un grup de més de 100 persones en tractament psiquiàtric. És el resultat d'una anàlisi de la situació de les persones psiquiatritzades en el qual s'ha posat en evidència el sofriment social associat a l'estigma de les problemàtiques mentals.

En la majoria dels casos, l'estigma provoca un empitjorament en els itineraris de recuperació, accentua les simptomatologies i els processos d'aflicció. Nikosia cerca donar respostes i transformar aquesta situació, donar lloc a l'expressió i l'articulació del saber situat, el saber profà que deriva de l'experiència viscuda.

Si la salut mental depèn en part dels nostres vincles, Nikosia no és només un espai de comunicació, sinó també un territori de relacions i construcció compartida de respostes contra l'estigma. I això no sols repercuteix en la vida dels qui participen dels espais de l'experiència, sinó que contribueix a ampliar i diversificar el coneixement públic i social sobre les afliccions humanes.

El projecte de Nikosia ha inspirat la creació de més de 40 ràdios a l'estat espanyol que intenten donar veu a les persones psiquiatritzades. Ràdio La Colifata a Argentina i Ràdio Nikosia a Catalunya han estat les primeres en el seu tipus a nivell mundial i han inspirat milers d'experiències a tot el món.

A nivell del col·lectiu, la valoració general de la experiència és definida com "molt satisfactòria" pel 90% de les persones que hi participen. Per a elles, la experiència resulta en un increment de l'apoderament, la participació social, la creació de vincles, la des-estigmatització i l'autonomia.