Universitat Rovira i Virgili

SYNCHROS (SYNergies for Cohorts in Health: integrating the ROle of all Stakeholders)

Fitxa Tècnica

Nom del Projecte: SYNergies for Cohorts in Health: integrating the ROle of all Stakeholders

Convocatòria: H2020-EU.3.1.6

Investigador Principal: Dr. Àngel Martínez Hernáez (URV)

Període: 2019-2021

Entitats Socis:

  • Parc Sanitari Sant Joan de Déu (PSSJD)
  • Equip European Clinical Research Infrastructure Network (ECRIN)
  • Universidad Autonoma de Madrid (UAM)
  • Instytut Medycyny Pracy Imienia Prof. Dr. Med Jerzego Nofera W. Lodzi (NIOM)
  • EPIGENY
  • The SYNERGIST
  • Schweizer Paraplegiker-Forschung AG (SPF)
  • Servicio Madrileño de Salud (SERMAS)
  • Norges Teknisk-Naturvitenskaplelige Universitet (NTNU)
  • Global Alliance of Mental Illness Advocacy Networkds Europe AISBL (GAMIAN)

SYNCHROS aborda directament la necessitat d'explotar de forma òptima la població europea i els estudis de cohorts de pacients, incloent assaigs clínics ben dissenyats, mitjançant una acció de coordinació i suport que es basa en cohortes europees i internacionals existents ia través d'una aliança amb investigadors destacats i xarxes d'investigació rellevants.

Com acció de coordinació i suport, SYNCHROS té com a objectiu establir una estratègia europea sostenible per al desenvolupament de la pròxima generació de cohortes integrades de població, pacients i assaigs clínics, contribuint així a una agenda estratègica internacional per a una millor coordinació de cohortes a nivell mundial. Es tractarà el desafiament pràctic, ètic i jurídic i metodològic per optimitzar l'explotació de les dades de cohorts actuals i futures, cap al desenvolupament de la medicina estratificada i personalitzada, així com facilitar la política sanitària.

Per aconseguir aquest objectiu, SYNCHROS maparà el paisatge de cohorts a Europa i grans iniciatives internacionals, identificarà els millors mètodes per integrar dades de cohort, identificarà solucions per abordar els reptes pràctics, ètics i legals en la integració de dades entre pacients, assaigs clínics i cohortes de població. i avaluar l'ús de noves tecnologies i tipus de dades emergents i noves.

Juntament amb la participació intensiva de les parts interessades (investigadors, pacients, organismes de finançament, clínics, coordinadors d'exercicis d'harmonització i integració anteriors), s'escriuran breus d'estratègia per dur a terme diàlegs amb els grups d'interès per generar consens després d'un procés de deliberació i mètodes científics d'aplicació.

SYNCHROS obre les portes a l'ús complet de l'enorme potencial d'aquests estudis per accelerar el desenvolupament de la medicina personalitzada per millorar la pràctica clínica i millorar la capacitat de les intervencions de salut pública per fer front als reptes de la salut de la població.