Universitat Rovira i Virgili

Rols de gènere de les parelles mixtes

Fitxa Tècnica

Nom del projecte: Rols de gènere i interculturalitat de les parelles mixtes a Espayna: una investigació qualitativa longitudinal.

Referència: CSO2015-65531-P

Convocatòria: Projectes de R + D, Programa estatal de foment de la investigació científica i tècnica d'excel·lència, subprograma estatal de generació del coneixement.

Investigador Principal: Dr. Jordi Roca i Girona

Període: 01/01/2016 fins 31/12/2018

El projecte parteix del bagatge que hem anat acumulant al llarg de tres projectes anteriors de la mateixa convocatòria que cobreixen una franja temporal de 10 anys [2006-2016] amb l'objectiu de superar la limitació temporal dels seus resultats i documentar els canvis i continuïtats que han experimentat aquestes parelles en els anys transcorreguts des que les vam entrevistar fins al present. Per això connectarem amb les trajectòries biogràfiques d'una mostra del gran nombre d'informants als quals hem entrevistat al llarg dels projectes anteriors, utilitzant la metodologia de la investigació qualitativa longitudinal (ICL).

La principal aportació de la ICL és precisament ajudar a investigar els processos de canvi i reproducció al llarg del temps, especialment en relació a processos d'evolució, transformació o creació d'identitats. I són precisament els rols vinculats a la identitat de gènere i la negociació de la identitat cultural de la parella com a tal i de la corresponent família mixta a la qual pot donar lloc, les dues principals unitats d'anàlisi que, en línia amb la recerca duta a terme en els anteriors projectes, pretenem abordar.

Equip investigador

Publicacions vinculades

Projectes relacionats

Transferència

Qui lluny es va a casar .... entre l'atracció, el repte i la sospita.

Contacte(ELIMINAR)