Universitat Rovira i Virgili

Congreso Internacional: El cuidado de dependientes y mayores. Avanzando hacia la igualdad de género y la justicia social

Universitat Rovira i Virgili, Tarragona. 12 i 13 de setembre de 2019

Aquest congrés pretén debatre els desafiaments que planteja avançar cap a una democratització de les cures en els diversos nivells de la seva organització.

El punt de partida d'aquest congrés és la necessitat urgent de democratitzar les cures, afavorint que les societats assumeixin més i més responsabilitats de forma sostenible. Les cures estan encara desproporcionadament subministrats per les famílies i per les dones, i encara que els homes s'han implicat progressivament en les cures de la infància, això no succeeix de la mateixa manera en la cura a persones dependents i majors. Facilitar la incorporació dels homes en les cures de llarga durada constitueix un tema d'urgent necessitat i que ha estat escassament estudiat des de l'àmbit acadèmic.

Es convida a reflexionar sobre l'actual distribució dels treballs de cures des d'una perspectiva interseccional i en diversos àmbits, com el familiar, el ocupacional (en organitzacions públiques, mercantils i sense ànim de lucre) i en l'àmbit comunitari; així com també sobre les cadenes globals de cura. La democratització de les cures implica socialitzar les responsabilitats de cura, repartir la cura entre homes i dones, reconèixer la cura i la seva centralitat en la sostenibilitat de la vida, enfortir i dignificar la seva professionalització i considerar els drets i demandes de les persones que tenen cura i que són cuidades.
 

Convidem a aquest congrés a reflexionar sobre aquests temes, fent aportacions que mostrin la diversitat de contextos i situacions en què s'exerceix la cura cap a majors i dependents, amb especial èmfasi en les formes emergents de redistribuir les cures entre homes i dones, i de reconèixer les cures (masculinitats cuidadores, implicació pública, iniciatives comunitàries, dignificació laboral, etc.). Així mateix, es valoraran les aportacions que incorporin perspectives (inter) regionals, nacionals i transnacionals. L'objectiu és identificar els elements clau que puguin promoure la justícia de gènere i la justícia social en les cures.

Pujar

CONFERENCIANTS INVITATS: Heike Drotbohm (Johannes Gutenberg - Universität Mainz); y Raquel Martínez Buján (Universidade da Coruña)


Organitzen:

PROGRAMA DEFINITIU

INSCRIPCIÓ OBERTA

CONVOCATÒRIA DE RESUMS

AREAS TEMÀTIQUES


DATAS CLAUS:

COMITÈ CIENTIFIC I COMITÈ ORGANITZADOR

Pujar

Contacte: gendercare@urv.cat