Universitat Rovira i Virgili

Gendercare

Fitxa Tècnica

Nom del Projecte: El compromís dels homes amb les cures de llarga durada. Gènere, generacions i cultures de cura 

Referència: FEM2017-83517-R

Convocatòria: Programa estatal d'R + D + I Orientada als Reptes de la Societat

Investigadores principals: Dolors Comas d'Argemir (URV)

Període: 01/01/2018 - 31/12/2020

Projectes vinculats:

L'objectiu d'aquesta investigació és analitzar el compromís dels homes en la cura de les persones adultes en situació de dependència.

La present recerca és la continuació del treball d'investigació realitzat en el marc del projecte "Homes cuidadors: Reptes i oportunitats per reduir les desigualtats de gènere i afrontar les noves necessitats de cura", en què hem detectat que els homes s'estan implicant en les cures. Ens proposem avançar en aquesta línia d'investigació, identificant els elements que puguin donar lloc a un nou compromís social dels homes amb les cures, aspecte clau per promoure la seva democratització, és a dir, el reconeixement i la redistribució social de les cures.

El compromís dels homes en les tasques de cures i en particular, en l'atenció a persones adultes en situació de dependència és un repte a abordar no només perquè impliqui un avenç en la igualtat de gènere, sinó també perquè constitueix un imperatiu social davant les creixents necessitats de cura degut al l'envelliment de la població. Ni els poders públics ni el mercat poden fer-se càrrec d'això exclusivament, i per tant es requereix una implicació en àmbit domèstic i comunitari, en els treballs de cura remunerats i no remunerats.

Equip investigador

Publicacions vinculades