Universitat Rovira i Virgili

Necessitats i drets de les filles i fills del feminicidi: Una aproximació transdisciplinar a les conseqüències de la violència de gènere en el context de la pandèmia per Covid-19

Proposem analitzar les repercussions del feminicidi per violència de gènere en relació a les necessitats i drets de les filles i fills de les víctimes.

Amb això, pretenem visibilitzar les situacions d'injustícia, desprotecció i desigualtat "silenciada" en la qual es troben aquests menors i els seus familiars, i promoure el debat teòric, jurídic, polític i institucional.

En última instància es tracta de fomentar estratègies legals i d'intervenció transdisciplinar que, des d'una perspectiva feminista i interseccional, incloguin la seva veu i previnguin la revictimització, així com la pròpia violència entesa com continuum.

Així mateix, pretenem co-crear una eina pro-activa de formació-sensibilització a través de la producció transdisciplinar de coneixement que permeti visibilitzar, reflexionar i oferir respostes integrals a la problemàtica, a nivell individual i familiar (fills, filles i familiars), però també a nivell sociopolític i institucional.

Informació del projecte

Projecte: Necessitats i drets de les filles i fills de feminicidi: Una aproximació transdisciplinar a les conseqüències de la violència de gènere en el context de la pandèmia per Covid-19.

Referència: PID2021-122999OB-I00.

Convocatòria: Programa Estatal de Generació del Coneixement i Enfortiment Científic i Tecnològic del Sistema d’I+D+i (Ministeri de Ciència, España).

Investigadores principals: Eva Zafra i Laura Román (URV).

Període: 01/09/2022 - 31/08/2026

Equip de Recerca

 • Dra. Eva Zafra Aparici (Investigadora principal): Antropologia i Treball Social, URV
 • Dr. Miguel Lorente Acosta: Medicina Legal i Forense, UGR
 • Dra. Amalia Morales Villena: Estudis de Gènere, UGR
 • Dra. Ana Tur Porcar: Psicologia Bàsica, UV
 • Dra. Inmaculada Verdeguer Aracil: Treball Social, UV
 • Dra. Patricia Amigot Leche: Psicologia social i gènere, UPN
 • Dra. Paola Damonti: Relacions Internacionals i Treball Social, UPN
 • Dra. Victòria Forns Fernández: Treball Social, URV.
 • Dra. Ana Giménez Costa: Dret Civil, URV
 • Dra. Neus Oliveras Jané: Dret Constitucional, URV
 • Dra. Ramona Torrens Bonet: Treball Social, URV
 • Dra. Núria Torres Rossell: Dret Penal, URV
 • Dr. Víctor Merino Sancho: Filosofia del Dret, URV

Equip de Treball

 • Dra. Imma Alcalà: Psicologia, Instituo d'Estudis Feministes i de Gènere, UJI.
 • Dra. Natalia Carceller: Antropologia, Medical Anthropology Research Center, URV.
 • Dra. Laura Roman Martín: Dret Constitucional, URV.
 • África Cruz: Dret Penal, URV.
 • Clara Esteve: Dret Constitucional, URV.
 • Dra. Guadalupe Pastor: Sociologia, Escuela Andaluza de Salud Pública.
 • Belén Rodríguez: Antropologia i Treball Social, URV.
 • Dra.Tatiana Sancho: Dret Penal, URV.
 • Dra. Paula Reyes: Dret Penal, UGR.
 • Yolanda Domingo Calduch: Treball Social, URV.
 • Eva Neus Miralles: Treball Social: URV.
 • Sònia Pujol Andrés: Dret Penal, URV.
 • Lucía de Frías: Dret Constitucional, URV.

Entitats

 • Marta Álvarez: Fundació Salut i Comunitat, Catalunya
 • Belén Gallo: Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
 • Jordi Navarro: Fundació en Xarxa, Catalunya.
 • María José Ortí: Fundació Isonomía, UJI.
 • Dra. Olga Ventura: Hospital La Plana, Castelló.
 • José Carlos Fernández: Red de Formación contra el Maltrato contra las Mujeres, Escuela Andaluza de Salud Pública.
 • María Vaquero: Fundación Mujeres.

Col·laboradores internacionals

 • Dra. Luciane Miranda Guerra: Medicina, FOP de Unicamp, Brasil.
 • Pilar Vitery: Coordina Benestar Universitari i vinculació social, Universidad de Guayaquil, Equador.
 • Jane Callaghan: Psicologia, University of Stirling, Anglaterra. Directora del Centre for Child Wellbeing and Protection.