Universitat Rovira i Virgili

Homes cuidadors. Reptes i oportunitats per reduir les desigualtats de gènere i afrontar les noves necessitats de cura

Fitxa Tècnica

Nom del Projecte: Homes cuidadors. Reptes i oportunitats per reduir les desigualtats de gènere i afrontar les noves necessitats de cura 

Referència:  2014ACUP0045

Convocatòria: RecerCaixa 2014

Investigadores principals: Dolors Comas d'Argemir (URV) i Diana Marre (UAB)

Període: 28/02/2015 - 30/09/2017

Projecte vinculat: "Homes cuidadors. Barreres de gènere i models emergents". Fundació Bancària "La Caixa.  2ª Convocatòria de projectes de Reflexió del Palau Macaya. Subvenció destinada a la celebració d'unes jornades de reflexió acadèmica i difusió ciutadana.

El reconeixement i redistribució dels treballs de cura és una qüestió prioritària i urgent. Les dones estan incorporades al mercat de treball, les famílies han canviat profundament i les situacions de dependència vinculades a l'edat han augmentat. La implicació dels homes en els treballs de cura és un repte pendent en termes d'igualtat de gènere, però és també un repte a l'hora d'afrontar el considerable increment de les necessitats de cura en la nostra societat.

Per això amb aquest projecte analitzem com els homes s'introdueixen en les activitats de cuidar, els canvis i les resistències. Identifiquem les barreres culturals (construccions de gènere) i les barreres d'oportunitat (millor situació dels homes en el mercat de treball) que dificulten la implicació dels homes en els treballs de cura, tant en els remunerats com en els no remunerats, diferenciant la cura de la infància de la de persones adultes. Identificar els models emergents forma part també dels objectius de la recerca.

Pujar

Àmbits de recerca:

Àmbit familiar. El nostre estudi revela que la implicació dels homes en la criança de fills i filles (les noves paternitats) té un fort reconeixement social i molta visibilitat. No és així, en canvi, en el cas dels homes que cuiden persones grans o en situació de dependència, siguin les seves esposes, pares/mares o fills/filles. Amb la nostra recerca, els donem visibilitat i mostrem que els homes també cuiden malgrat no haver estat socialitzats en aquestes tasques.

Àmbit laboral. També abordem en la recerca els homes que treballen de forma remunerada en treballs de cura, ja sigui en serveis públics o privats, o bé contractats en l'àmbit domèstic. Són sectors ocupacionals on predominen les dones. Hem analitzat les experiències i percepcions dels homes que treballen en "feines de dones", com arriben al sector i com s'hi insereixen.  Tenim en compte la perspectiva dels treballadors del sector, així com la dels gestors de les empreses que ofereixen serveis de cura.

Persones receptores de cura. La recerca es focalitza també en les persones receptores de cura, que no poden ser tractades com a mers subjectes passius de la mateixa, sinó com a persones amb agència, capacitat i control dels processos de cura. Les dimensions de gènere estan implicades també en les relacions entre qui proveeix la cura i qui la rep i no poden ser ignorades, malgrat que aquest ha estat un tema molt poc estudiat i constitueix una altra de les contribucions del  nostre estudi.

Polítiques públiques. Centrant-nos en els ajuntaments, com a responsables del Servei d'atenció Domiciliària, així com de les polítiques ocupacionals i d'igualtat, analitzem si hi ha actuacions dirigides a incorporar els homes en els treballs de cura remunerada.

Pujar

Equip investigador

Publicacions vinculades

Congressos

Video del Ciclo Hombres cuidadores. Barreras de género y modelos emergentes. Palau Macaya, 2017

Una de les principals aportacions de aquest projecte és que visibilitza i dona a conèixer la implicació del homes en la cura de persones adultes.