Universitat Rovira i Virgili

La Gestió Col•laborativa de la Medicació: Un projecte de recerca i acció participativa en salut mental

Fitxa Tècnica

Nom del Projecte: La Gestió Col·laborativa de la Medicació:  Un projecte de recerca i acció participativa en salut mental

Referència:  2016

Convocatòria: RecerCaixa 2016

Investigadors principals: Angel Martinez Hernáez (URV), Assumpció Pié Balaguer (UOC).

Període: 2016-2019

La Gestió Col·laborativa de la Medicació parteix d'un enfocament de potenciació de la participació de la persona consumidora de psicofàrmacs, especialment de medicació anti-psicòtica. 

La Gestió Col·laborativa de la Medicació (GCM), també coneguda com a Gestion Autonome de la médication (GAM), és una iniciativa desenvolupada a inicis dels anys noranta al Quebec (Canadà) per equips de recerca en col·laboració amb la societat civil i, especialment, amb els usuaris dels serveis de salut mental i els seus defensors (advocacy groups). En els últims anys ha rebut un impuls amb la translació d'aquesta experiència a Brasil sota el marc de  L'Alliance Internationale de Recherche Universités - Communautés, Santé Mentale et Citoyenneté (ARUCI-SMC).

El propòsit és permetre que aquests consumidors, generalment en situació de risc d'exclusió, tinguin accés a tota la informació necessària sobre els medicaments i les seves alternatives, ja que diversos estudis mostren que entre un 25 i un 50% dels usuaris amb un diagnòstic d'esquizofrènia no obtenen el resultat esperat del tractament, malgrat complir-ho de forma regular. Aquesta situació no ha canviat ostensiblement amb l'aparició dels anti-psicòtics de segona generació.

Els efectes no desitjats de caire físic i psicològic (augment del pes corporal, risc de síndrome metabòlica, dificultats de concentració, efecte en l'autoestima, etc.), així com els significats socials vinculats (estigmatització, discriminació, etc.), que pels usuaris poden ser més importants que els efectes tangibles dels medicaments, són factors que provoquen una desigualtat en l'accés a la salut i dificulten l'aliança terapèutica i l'autonomia d'aquest col·lectiu.

L'objectiu d'aquest projecte és adaptar l'experiència de la Gestió Col·laborativa de la Medicació (GCM) a l'àmbit català i desenvolupar-la mitjançant l'edició d'una Guia GCM específica que, mitjançant una intensa recerca etnogràfica i qualitativa focalitzada, serà dissenyada per un equip inter-disciplinar, juntament amb un grup d'usuaris, cuidadors i professionals de la salut mental,  així com disseminar, utilitzant el potencial de Ràdio Nikosia (www.radionikosia.org ) i altres canals de comunicació, els resultats de la iniciativa. Es tracta d'una recerca orientada a la implementació de polítiques de salut integradores i sostenibles dins de l'àmbit de la salut mental que permetin la promoció de la participació entre aquest col·lectiu i l'assoliment d'un nivell ple de ciutadania.

Pujar


La gestió col·laborativa en salut mental (Incerteses)


La gestió col·laborativa en salut mental (Desacords)


La gestió col·laborativa en salut mental (Horitzons)

Pujar