Universitat Rovira i Virgili

Identificació de l'impacte de la COVID-19 a Tarragona i la gent gran

Fitxa Tècnica

Nom del Projecte: Identificació de l'impacte de la COVID-19 a Tarragona i a la gent gran

Tipus de projecte: Contracte Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSST) i la Fundació Universitat Rovira i Virgili (FURV)

Codi del projecte: T20157

Finançadors:  Ajuntament de Tarragona

Investigadora Principal: Dra. Ramona Torrens Bonet

Període: 03/07/2020 - 31/03/2021

Amb aquest projecte s’espera donar a conèixer el impacte que té la COVID-19 a la Ciutat de Tarragona, per poder fer una previsió d'actuacions i formes de resposta per part de l'Ajuntament de Tarragona.

La recerca és de caràcter longitudinal i preveu valorar l'impacte de la COVID-19 en el conjunt de la població de Tarragona, per edat, gènere, lloc de residencia i situació socioeconòmica. Es realitzen dos procesos de treball de camp a través d'una enquesta a població representativa i amb dades del padró municipal (juliol-agost 2020), es realitzen enquestes via telefònica per part de becaris i becàries contractades per la FURV (gener-febrer 2021), i es duu a terme una rèplica de les trucades telefòniques. 

Pujar

Equip investigador:

Àngel Belzunegui (URV); Jessica Cantos (IMSST); Carme Garcia  (URV); Neus Gimeno (IMSST); Jordi Navarro (URV); Ramona Torrens (URV); Eva Zafra (URV)

ContacteRamona Torrens (ELIMINAR)

INFORME FINAL (nou)


Primers resultats de l'estudi 

 Més informació de l'estudi aqui