Universitat Rovira i Virgili

Fitxa Tècnica

Nom del Projecte: Cap a un arxiu de la memòria històrica de les lluites i reivindicacions socials del moviment "boig"

Convocatòria: IPEC, Departament de Cultura

Entitat finançadora: Generalitat de Catalunya

Investigador Principal: Dr. Martín Correa-Urquiza (URV) 

Període: 1/01/2022 - 31/12/2022

Coordinador del projecte i investigador URV

     Martín Correa-Urquiza

Membres de l'equip investigador URV

    Àngel Martínez-Hernáez          Elisa Alegre Agís
  

Altres membres de l'equip investigador: Sandra Anitua