Universitat Rovira i Virgili

Cap a un arxiu de la memòria històrica de les lluites i reivindicacions socials del moviment "boig"

El projecte busca contribuir a la recuperació del patrimoni immaterial vinculat a les lluites socials i el moviment associatiu de persones amb diagnòstics en l'àmbit de la salut mental a Catalunya. 

Un arxiu que reuneixi testimonis, imatges, documents audiovisuals, arxius sonors, etc. relatives a l'anomenat "moviment boig" a Catalunya. 

El projecte s'emmarca en la línia dels "mad studies" que busca generar espais de reconeixement i visibilització de les lluites socials en aquest àmbit a partir de les aportacions i reflexions de les pròpies persones protagonistes.

El projecte té per objectiu contribuir a la creació d'un primer arxiu històric que permeti dimensionar i reconèixer les trajectòries, obstacles, tensions, assoliments i horitzons possibles del moviment.