Universitat Rovira i Virgili

Objectius

Reconèixer les aproximacions teòriques i metodològiques sobre les ciutats, les migracions, la construcció de la ciutadania i els models d'intervenció social.

Capacitar els estudiants per comprendre, analitzar i intervenir en els diversos fenòmens relacionats amb les migracions i amb la vida social i cultural pròpia de la societat urbana, en el context de la seva pluralitat, les seves dinàmiques i les constants transformacions.

Assumir la complexitat inherent a aquests fenòmens, des d'un nucli teòric i metodològic procedent de l'Antropologia i el Treball Social, amb orientació interdisciplinària i d'intervenció social.

Pujar

Diagnosi social i planificació urbana.

Relacions interculturals, migracions i diversitat cultural.

Desenvolupament i cooperació internacional.

Intervenció en l'àmbit dels serveis personals, socials i sanitaris.

Investigació aplicada i assessoria.

Docència i investigació bàsica.

Pujar

Contacte: 

Dra. Yolanda Bodoque Puerta

Coordinadora MAUMIS(ELIMINAR)