Universitat Rovira i Virgili

Ajuts propis del DAC

Es preveuen dues convocatòries a l’any: juny i octubre

Tipus d'ajudes

    Conceptes subvencionables      

Ajuts per a la participació a congressos amb comunicació, segons l'ambit territorial:

territori espanyol: 200 euros      

resta de països: 300 euros

  • Inscripció
  • Viatge
  • Allotjament

Estades a l’estranger per a l’obtenció de la menció internacional:

estades a països europeus: màxim 400 euros

estades a la resta de països: màxim 800 euros

  • Viatge
  • Allotjament
  • Altres
Ajuts a publicacions: 400 euros Traducció i revisió
Ajuts a lectura de tesi: 200 euros Impressió de tesis

Ajuts per organitzar activitats

Seminaris /xerrades

Els ajuts s'atorgaran en funció del pressupost disponible.

Descarrega't el formulari de sol·licitud aquí