Universitat Rovira i Virgili

El nostre compromís amb la societat

El Departament als mitjans

ACTIVITATS ACADÈMIQUES: Activitats obertes a la ciutadania que aborden diverses temàtiques socials actuals i d'interès públic, vinculades a les nostres àrees de coneixement (antropologia, filosofia i treball social). Generalment, comptem amb la participació d'experts acadèmics nacionals i internacionals. Aquí s'inclouen també els congressos, seminaris, conferències i altres actes.

CANAL DIGITAL DE VÍDEOS: Canal Vimeo creat el 2010. Permet l'accés a documentals, entrevistes, conferències i altres materials audiovisuals realitzats en el marc de les recerques dels membres del Departament i també de l'activitat docent.

ARXIU D'ETNOGRAFIA DE CATALUNYA: Una iniciativa del Departament que data de 1977. Recopila treballs etnogràfics, guies de treball i altres materials i recursos relacionats amb la recerca, tant d'estudiants dels programes del Departament, com dels seus membres investigadors i externs. Compta amb un catàleg informatitzat i un ampli espai de consulta que permet, a més, realitzar altres activitats de transferència, com presentacions o conferències.

Conscients de la responsabilitat social amb el nostre entorn, des del Departament hem anat desenvolupant un seguit d'activitats i recursos a l'abast de tota la població.