Universitat Rovira i Virgili

PluralReligio: estudis sobre el pluralisme religiós

PluralReligio sorgeix com a nucli de recerca per tal de poder donar visibilitat a la recerca duta a terme des de fa dècades en relació a l'antropologia de la religió, l'estudi dels nous imaginaris culturals i els fenòmens sectaris. La incorporació de la temàtica sobre pluralisme religiós es relaciona amb la creixent atenció social respecte aquestes qüestions, respecte les quals diferents membres del Dafits han elaborat una producció científica consolidada.

Durant el periode 2015-2016, PluralReligio ha desenvolupat les següents accions:

Recerques  Seminaris i conferències  
La promesa de la transmissió. Les iniciatives de socialització religiosa entre col·lectius evangèlics i musulmans a Catalunya. Jaume Vallverdú (coordinador), Robert Roda, Jordi Moreras, Vitor Hugo Adami). Convocatòria 2014RELIG 00024. Finalització recerca: desembre 2015.

Seminari Conflicte, discriminació i pluralitat religiosa (2ª Jornada de recerca MAUMIS) (26 de novembre de 2014). Coordinació: Jaume Vallverdú-Jordi Moreras. Ponents: Jaume Vallverdú, Juan Ferreiro, Maria Serrano, Paloma Gómez Crespo, Francisco Javier Rosón, Sol Tarrés, Rita Gomes i Jordi Moreras.

 

Servei de recollida i actualització de les dades de minories religioses. Mapa religiós de Catalunya. Jordi Moreras (coordinador). Contracte administratiu amb Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge-Generalitat de Catalunya. Referència: GO 2015 142. Finalització recerca: desembre 2016.

Cicle de conferències sobre misticisme religiós (28-30 abril 2015). Coordinació: Joan Prat. Ponents: Xavier Melloni, Mario Sàban, Swami Yadunandana, Halil Bárcena.  
 

Seminari Les mutacions del fet religiós en l'espai urbà. Balanç dels conflictes al voltant d'equipaments religiosos (11 de març de 2016). Coordinació: Jordi Moreras. Ponents: Eduardo Ruiz Vieytez, Puerto Garcia, Agustí Iglesias, Enrique Santamaria, Jordi Pàmies, Montse Rifà, Mar Griera, Rafa Crespo, Andreu Bover.