Universitat Rovira i Virgili

Master in Innovation in the social and educational intervention

El Màster en Innovació en la Intervenció Social i Educativa de la Universitat Rovira i Virgili té l'objectiu de formar especialistes en metodologies d'intervenció social i educativa innovadores per a l'acompanyament de persones, grups i comunitats en processos de canvi.

Es tracta d'un màster de 60 crèdits, que es pot cursar en 1 any o parcialment en 2. La modalitat és semipresencial (75% virtual i 25% presencial) amb 3 tardes de classe presencial a la setmana.

El Màster s'adreça a titulats universitaris en Pedagogia, Sociologia, Psicologia, Antropologia i en àmbits afins. També s'adreça a titulats universitaris en Treball Social, Educació Social, Infermeria i en àmbits afins.

Related Links:

Contact person: 

Dra. Eva Zafra(ELIMINAR)

Coordinator