Universitat Rovira i Virgili

Ajuts propis del DAC

Tipus d'ajudes

    Conceptes subvencionables      

 Ajuts per assistència a congressos nacionals i internacionals       
  • Inscripció
  • Viatge
  • Allotjament
Ajuts a publicacions Traducció i revisió
Ajuts a lectura de tesi Impressió de tesis

Ajuts per organitzar activitats

Seminaris / xerrades

Descarrega't el formulari de sol·licitud aquí